FJENDENVi har indgået aftale med Aalborg Teater om at producere vores næste forestilling Fjenden som vi har modtaget støtte til af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. Vi har allerede holdt første workshop og i løbet af næste år vil vi holde yderligere tre workshops og udvikle manus, vi er meget glade og forventningsfulde.FJENDEN


Hvem er de mennesker der bliver præsenteret som vores fjender i medierne, hvad tror de på? Hvad

kæmper de for?


Forestillingen:


Med denne forestilling ønsker vi at give de kulturer, vi i vesten oplever som fjender af verdensfreden

en stemme.

På scenen har vi fire kvinder, en dansker, en russer, en nordkoreaner og en kvinde fra mellemøsten. Vi befinder os i et forkammer til himlen, hvor de fire kvinder mødes sammen med deres tolke, for her at komme overens før de kan blive lukket ind. Har de fire kvinder noget til fælles, eller er kulturen så

voldsomt indlejret, at et reelt møde er umuligt?

Vi vil se på fjendebilleder fortalt gennem fire kvinder fra forskellige kulturer. Vi oplever at fremmedhad og angst hænger tæt sammen med det vi ikke forstår, og at vi i vesten næsten udelukkende identificerer os med det, vi kender. Med denne forestilling vil vi gå dokumentaristisk på undersøgelse i andre kulturer og dermed åbne op for en større forståelse af andre kulturer og af os selv.


Forestillingen er en fiktion og et tankeeksperiment, som vil digte videre på research som vi gør os i

virkeligheden i de fire verdensdele med hjælp fra skuespillerne, som selv har rødder i de

repræsenterede lande. Vi vil spille forestillingen på fem sprog, russisk, koreansk, kurdisk, dansk, og

med engelsk som fællessprog.

For at fjerne os fra realismen laver vi den teatrale ramme “forkammeret til himlen” for netop at kunne

tale frit om den virkelighed vi oplever, forstørre og sætte tingene på spidsen.


Hvorfor:


Medierne præsenterer os dagligt for terror og krig. Vi ser billeder fra Rusland, Nordkorea, USA og

Mellemøsten, og truslen om en mulig atomkrig er præsent i vores hverdag.

Vi oplever, at det er svært at gennemskue, hvad der er sandhed, hvad er løgn og manipulation.

Med jævne mellemrum er der folk fra den politiske inderkreds verden over, der bryder ud og afslører at det vi troede på er løgn, whisleblowere som risikerer deres liv, fordi de ikke længere ønsker at være en del af løgnen. Men hvis de krige vi deltager i er baseret på en løgn, hvad er sandheden så? Og hvem eller hvad er fjenden i dette spil?Holdet:


Forestillingen vil blive skrevet af to dramatikere, som begge har rødder i en anden kultur og som

komplementerer hinanden.

Joan Rang Christensens dramatik er dybt forankret i sin samtid og udspringer af en aktivistisk og

politisk stillingtagen. Hun beskæftiger sig med tematikker i spændingsfeltet mellem det undertrykte,

det taburiserede og det skjulte i sin samtid.

Joan er selv adopteret fra Korea og hendes baggrund i og kendskab til de to kulturer er grundstof i

forestillingen. Camara Joof er norsk/gambisk dramatiker, scenekunstner og musiker bosiddende i

København. Hun arbejder med politisk og dokumentarisk scenekunst, og er særligt optaget af sprog

og det der opstår, når man ikke kan forstå hinanden på tværs af kulturer.

Annastasia Nørlund er vores instruktør, hun bliver færdiguddannet fra Scenekunstskolen i 2020 og vi er så glade for at kunne have en debutterende instruktør med os, som er modig og åben.

Filippa Berglund er arkitekt og scenograf, hun arbejder med arkitekturen og dens sammenhæng med

mennesket som socialt, interaktivt væsen. Hendes udgangspunkt er kultur, historie og fantasi.

Med på forestillingen har vi Maria Henriksen som oprindeligt kommer fra Rusland og kan spille på

både russisk og dansk, Ellaha Lack som er politisk flygtning fra Kurdistan, bliver færdig som

skuespiller fra Odense Skuespillerskole sommeren 19 og vil spille på kurdisk og dansk, Solvej Kyung-

Sook Christiansen er koreansk adopteret til Danmark og vil spille på koreansk og dansk, Kathrine Høj

Andersen, er dansk og spiller på engelsk og dansk.

Solvej Kyung-Sook Christiansen og Kathrine Høj Andersen er desuden Teater Stuks Kunstneriske

Ledelse.


Med som konsulent har vi Peter Kofoed, som er ekspert i whistleblowere, og en ivrig

samfundsdebattør. Peter Kofoed sætter spørgsmålstegn ved de informationer, der ligger til grund for

de krige, der føres med vestlig indblanding.


Metode:


Ligesom Teater Stuks tidligere forestillinger vil manuskriptet vil blive udviklet på baggrund af

workshops med det kunstneriske hold og med hjælp fra eksperter. I denne forestilling vil udviklingen

tage udgangspunkt i de medvirkendes kendskab til en anden kulturel forståelse og i research, som

forsøger at komme udover den vinkel vi i vesten har på andre lande, men netop se det fra deres

perspektiv.

For at kunne producere ny dansk dramatik, som er gennemarbejdet og på et højt kunstnerisk niveau,

kræver det lang udviklingstid. Vi planlægger første inspirationsmøde med Peter Kofoed i september 2018, derefter researchperiode og i februar 2019 har vi første workshop med hele holdet. Vores målsætning er at have 3 workshops med hele det kunstneriske hold inden prøvestart i december 2019 og premiere i februar 2020.


Hvem er fjenden?


Kvinderne i den kurdiske milits, de palæstinensiske kvinder som hylder deres børn, når de bliver

martyrer, den kvindelige skuespillerinde som præsenterer Nordkoreanerne og omverdenen for Kim-

Jong-Uns raketaffyringer og millitære budskaber. Kvinderne i Syrien, som står midt i en borgerkrig og

må flygte, som kommer hertil og søger Asyl. Amerikanske Kvinder i en supermagt, verdens

selvbestaltede politibetjent. Kellyanne Conway. Kvinderne i Rusland, et af de lande Nato betragter

som den største trussel mod verdensfreden.Forestillingen er et samarbejde mellem Teater Stuk og Aalborg Teater og vi vil desuden gæstespille på

en scene i København.        TEATER STUK